Aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld

Training Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en Kindermishandeling

De Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling is speciaal voor aandachtsfunctionarissen en medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het zorg- kwaliteits- en veiligheidsbeleid binnen de organisatie. De aandachtsfunctionaris is onder andere verantwoordelijk voor de uitvoering van de implementatie rondom de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Het gaat hier om de coördineert van het signaleringsproces, verwijzing en zorg rondom het kind en het gezin bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast is de aandachtsfunctionaris vraagbaak voor de andere medewerkers en geeft advies over de aanpak kindermishandeling zowel beleidsmatig als op uitvoerend niveau.

Er zijn is sprake van een directe en indirecte aandachtsfunctionaris. Dit is vaak afhankelijk van de grootte van de organisatie. De indirecte aandachtsfunctionarissen worden vaak aangesteld in de grote organisaties, een organisatie met meerdere lagen binnen een organisatiestructuur. Dan kan er gedacht worden aan beleidsmedewerkers of directieleden, deze richten zich vaak op beleid en invoering van de Meldcode. De directe aandachtfunctionarissen zijn veelal intern begeleiders op scholen, locatiemanagers in de kinderopvang of teamleiders in de zorg welzijnssector. De directe aandachtsfunctionaris staat in direct contact met collega’s en is meer betrokken op de werkvloer.

De training sluit aan op relevante, actuele ontwikkelingen, zoals de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, het Centrum voor Jeugd en Gezin, de Verwijsindex Risicojongeren (VIR) en SIgnaleren en Samenwerken (SISA).

 

Deze training wordt verzorgt door een samenwerkingspartner.

 

Klik HIER om je in te schrijven.