stevigstaan-tekstwolk-mishandeling
stevigstaan-tekstwolk-veilig
stevigstaan-tekstwolk-opleiding
stevigstaan-tekstwolk-leren
previous arrow
next arrow
Slider

Stevig Staan traint en coacht mensen en organisaties in het vergroten van deskundigheid en vaardigheden wanneer het gaat om kindermishandeling en huiselijk geweld. In onze trainingen en workshops staan de leerwensen van uw organisatie voorop.

 Alle trainingen zijn actueel, praktisch, gericht op de leerwens binnen uw organisatie en direct toepasbaar in het dagelijkse werk van de professional. Hiernaast bieden wij advies op maat. Op deze manier kunnen we samen met u kijken wat de beste mogelijkheden zijn voor uw organisatie voor wat betreft de implementatie, borging of deskundigheidsbevordering rondom de meldcode.

 Verschillende gemeenten dragen financieel bij aan deskundigheidsbevordering en  advies op maat. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Stevig Staan is aangesloten bij Trainers Huiselijk Geweld.

Sandra van Dijk en Anna Grootscholten.
Beiden afgestudeerd aan de Hogeschool Rotterdam en werkzaam in de jeugdzorg. Wij werken dagelijks in gezinnen waar de veiligheid voor kinderen moet worden gewaarborgd. In deze hoedanigheid hebben we veel contact met alle belanghebbenden rondom een gezin. Onze ervaring is dat kinderen die met mishandeling of huiselijk geweld te maken hebben nog te weinig worden gezien door professionals. En wanneer er signalen zijn is er soms terughoudendheid om in actie te komen. Het blijft een complex en lastig onderwerp.

Ons doel is om alle kinderen, die te maken hebben met kindermishandeling en/of huiselijk geweld te zien en ondersteunen. Om dit doel te bereiken willen we de expertise bij de professionals vergroten en het gebruik van de meldcode, en alles wat hierbij komt kijken, bevorderen. We vinden het belangrijk dat organisaties hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen bij het signaleren en tegengaan van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Stevig Staan biedt maatwerk en een totaal concept op het gebied van de Wet meldcode.

- realiseren sluitende keten (preventie, aanpak, nazorg);
- advies en deskundigheidsbevordering;
- organiseren trainingen aandachtfunctionarissen; en
- trainen van leerkrachten.