Beroepskrachten kindermishandeling en huiselijk geweld

Werkt u met kinderen, jongeren of gezinnen? Hebt u genoeg inzicht in de problematiek rondom huiselijk geweld en kindermishandeling? Weet u op welke signalen u moet letten? En wat u vervolgens met deze signalen zou moeten doen? Durft u het gesprek aan te gaan met een ouder? Weet u hoe de zorgen helder en effectief kunt brengen? Hoe gaat u om met de privacy van het gezin?

Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling

De training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling is speciaal voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het zorg-,  kwaliteits- en veiligheidsbeleid binnen de organisatie. De aandachtsfunctionaris is onder andere verantwoordelijk voor de uitvoering van de implementatie rondom de Wet meldcode  huiselijk geweld en kindermishandeling. De training sluit aan op relevante, actuele ontwikkelingen.

Op een interactieve manier wordt tijdens een workshop kennisgemaakt met de training kindermishandeling en huiselijk geweld voor beroepskrachten.

Meldcode, gespreksvoering, signalen, borging en de noodzaak voor actie komen aan bod tijdens deze workshop. De kennismaking heeft als doel beroepskrachten, managers, teams, intern begeleiders te laten ervaren hoe belangrijk het is dat we met elkaar stevig staan tegen kindermishandeling.

Duur : 1,5 uur

Doelgroep: beroepskrachten, intern begeleiders, directeuren, schoolbesturen, managers etc.

Waar: op locatie

Neem vrijblijvend contact met ons op voor mogelijkheden.

Zijn er binnen uw schoolorganisatie al aandachtsfunctionarissen aangesteld of getraind?
Kennen de leerkrachten de stappen van de meldcode?
Maar lukt het niet de meldcode te implementeren in uw organisatie?
Zijn de gesprekken met ouders over kindermishandeling toch nog een obstakel? Heeft u vragen over het borgen van de meldcode?
Of loopt u ergens anders tegenaan?

Wij kunnen advies op maat bieden en samen met u in overleg wat voor uw schoolorganisatie nodig is. Neem vrijblijvend contact op voor het maken van een afspraak.