basis training WERKEN MET DE MELDCODE

Twee dagdelen (fysiek of online)

Werkt u met kinderen, jongeren of gezinnen? Hebt u genoeg inzicht in de problematiek rondom huiselijk geweld en kindermishandeling? Weet u op welke signalen u moet letten? En wat u vervolgens met deze signalen zou moeten doen? Durft u het gesprek aan te gaan met een ouder? Weet u hoe de zorgen helder en effectief kunt brengen? Hoe gaat u om met de privacy van het gezin?

Armoede, wat betekent dat voor een kind

Eén dagdeel (fysiek of online)

In 2020 maakten 221.000 minderjarige kinderen deel uit van een huishouden met een laag inkomen. Dit blijkt uit de CBS-gegevens over risico op armoede. Door corona en de huidige energiekosten kan het voor gezinnen nog lastiger maken hun hoofd financieel  boven water te houden. Wanneer bij ouders de bestaanszekerheid onder druk staat kan dit  leiden tot stress, verminderde gezondheid, opvoedproblemen, uitsluiting en soms zelfs het missen van een dak boven het hoofd.

Wil je als professional hierover meer leren?  Hoe te handelen in zulke situaties?  Armoede kunt herkennen en wat je kunt betekenen voor een kind in armoede?

Het kind centraal bij complexe scheiding

Eén dagdeel (fysiek of online)

Voor kinderen is een scheiding is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen in hun leven.  Hun ontwikkeling wordt bedreigd vanwege de voortdurende strijd tussen hun ouders. Jaarlijks gaan 60.000 / 70.000 ouders uit elkaar.  In 10 tot 15% van die gevallen is sprake van een vecht- of conflictscheiding, de zogenaamde ‘complexe scheiding’.

Wil je als professional hierover meer leren?  Hoe te handelen in zulke situaties?  Wat kun je wel/niet delen aan informatie? Hoe zit het met gezag, loyaliteit en gevolgen voor kinderen?

Op een interactieve manier wordt tijdens een workshop kennisgemaakt met een bepaald thema rondom kindermishandeling en huiselijk geweld. Een kennismaking met als doel professionals te laten ervaren hoe belangrijk het is dat we met elkaar stevig staan tegen kindermishandeling.

Mogelijke onderwerpen voor een workshop:

  • Waarden en normen;
  • Zorg gesprek met ouders/verzorgers
  • Signaleren, rapporteren

Duur : 1,5 uur

Doelgroep: leerkrachten, pedagogisch medewerkers, zorgprofessionals,  intern begeleiders, directeuren, schoolbesturen, managers etc.

Waar: op locatie

Neem vrijblijvend contact met ons op voor mogelijkheden.

Blijven de gesprekken met ouders over zorgen lastig?
Kennen de professionals de stappen van de meldcode?
Hoe staat het met de implementatie van de meldcode in uw organisatie?
Heeft u vragen over het borgen van de meldcode?

Of loopt u ergens anders tegenaan?

Wij bieden advies (en trainingen) op maat en kijken samen met u wat voor uw organisatie nodig is. Neem vrijblijvend contact op voor het maken van een afspraak.