Beroepskrachten kindermishandeling en huiselijk geweld

De training kindermishandeling en huiselijk geweld vergroot de vaardigheden om te signalen, handelen, communiceren en samen te werken in moeilijke situaties. Het zorgt voor meer bewustzijn en geeft meer vertrouwen om te handelen wanneer er signalen of vermoedens zijn.

De training betreft een online cursus en één hele trainingsdag, deze kan tevens aangeboden worden in twee dagdelen.

De online cursus wordt door ons verzorgd maar wordt ingekocht bij Augeo. Iedere deelnemer krijgt een unieke inlogcode waarna hij of zij op ieder gewenst moment de cursus kan beginnen, tussentijds stoppen en eindigen. De online cursus heeft ook een toets die de deelnemer moet hebben afgerond voor deelname aan de trainingsdag. Totale geschatte tijdsduur is 3 uur, dit is ruim genomen. In de online cursus maakt de deelnemer kennis met de Wet meldcode, de vijf stappen van een meldcode, is er een uitleg over de verschillende vormen van kindermishandeling en leert de deelnemer welke signalen kunnen wijzen op een onveilige opvoedsituatie.

Verder is de trainingsdag verdeeld in twee delen, namelijk dagdeel 1 en 2. In dagdeel 1 staan signaleren en handelen en in dagdeel 2 staat gespreksvoering met ouder(s) centraal.

Dagdeel 1 richt zich op (vroeg)signalering bij zorgen om en rond het kind en gezin en het handelen wanneer er signalen zijn. Deelnemers krijgen een korte herhaling op de online cursus waarna we de overstap maken naar hoe de signalen worden geïnterpreteerd. Hiernaast zal er aandacht zijn voor het onderzoeken van (eigen) dilemma’s en twijfels en normen en waarden die meespelen tijdens het signaleringsproces. En als je je zorgen maakt, hoe handel je dan? De deelnemers worden getraind op de voor hen relevante stappen van de meldcode. Aan de orde komen onder meer de rollen en verantwoordelijkheden, wet- en regelgeving rondom privacy, dossiervorming, het verschil tussen meldrecht en meldplicht en de werkwijze van Veilig Thuis, Verwijsindex (Sisa/VIR).

Dagdeel 2 richt zich op het versterken van communicatievaardigheden. De deelnemers krijgen de mogelijkheid om in kleine groepjes of in een grote groep een zorgverkennend gesprek te oefenen. Er wordt plenair geoefend met de gespreksvaardigheden, er wordt gekeken naar wat de effecten zijn van verschillende gespreksvaardigheden en kunnen de deelnemers oefenen door middel van een eigen inbreng. Het is mogelijk dat er wordt samengewerkt met een trainingsacteur. De theorie wordt direct in de praktijk gebracht.

In de training staan eigen leerdoelen centraal en zal er voorafgaand gekeken worden met de opdrachtgever naar de leerwensen/behoeftes van de deelnemers. Hiernaast wordt er vooral vanuit eigen inbreng/casussen gewerkt zodat de theorie voor de deelnemer direct toepasbaar is in de praktijk. De training is praktisch ingericht en interactief. De training heeft ruimte voor minimaal 8 tot maximaal12 deelnemers.

Na het volgen van de training wordt een certificaat uitgereikt.

Bijzonderheden. Wanneer je werkzaam bent als professional in de zorg, onderwijs of kinderopvang op Voorne-Putten, Hoeksche Waard of Goeree Overflakkee neem dan contact met ons op! Je komt dan in aanmerking voor een vergoeding van de gemeente Nissewaard. Wij informeren je graag over de mogelijkheden. Deze training is ingediend ter accreditatie bij SKJ.

Data open inschrijvingen; maandag 2 november 2020 (enkele plekken), woensdag 10 maart 2021, dinsdag 1 juni 2021 en maandag 13 september 2021.

 

Vind jij het ook lastig om kindermishandeling te signaleren? Wat doe je met je onderbuikgevoel bij een kind, ouder of situatie?  Wat hoort nu bij de 'normale ontwikkeling' en wat zijn toch echt signalen?  Als je al signalen hebt, hoe maak je deze feitelijk? Wat is jouw rol en verantwoordelijkheid met betrekking tot dit onderwerp? Herkenbare vragen voor jou als PM'er, huisarts, verpleegkundige, leerkracht etc.? Dan is deze training zeker iets voor jou (en je team/organisatie).

Inhoud van de training

  • Signalen
  • Rollen en verantwoordelijkheden
  • Eigen weerstand / grenzen
  • Oefenen met eigen casuïstiek
  • Voldoende ruimte voor vragen

Voorafgaand aan de online training van 2,5 uur heb je een online cursus van Augeo gevolgd (werken met de Meldcode voor jouw beroepsgroep). De online training zal plaatsvinden met maximaal 6 deelnemers en twee trainers.

Resultaat 

We garanderen dat je direct in de praktijk aan de slag kunt met de tips en handvatten die je tijdens deze training hebt ontvangen. Je weet wat jouw volgende stap is en hoe je verder komt in jouw casus.

Kosten voor deelname bedragen € 100,00  (2,5 uur online training, inclusief online cursus Augeo).  Wanneer je werkzaam bent als professional in de zorg, onderwijs of kinderopvang op Voorne-Putten, Hoeksche Waard of Goeree Overflakkee neem dan contact met ons op! Je komt dan in aanmerking voor een vergoeding van de gemeente Nissewaard. Dit aanbod is voorlopig geldig in juni, juli en augustus 2020.  Wij informeren je graag over de  mogelijkheden.

 

Geplande data; dinsdag 24 november van 9.30 tot 12.00 uur, woensdag 10 februari van 9.30 tot 12.00 uur en donderdag 20 mei van 13:30 tot 16:00