Werkgroepen Voorne en Putten ‘tegen kindermishandeling’ afgerond

De werkgroepen Voorne en Putten zijn 4 x bij elkaar gekomen! Hard is gewerkt aan het doel: het creëren van draagvlak voor gezamenlijke aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling op Voorne Putten. In eerste instantie is gericht op het onderwijs (po en vo).

De volgende onderwerpen zijn vorig schooljaar (2017/2018) aan bod gekomen:
– Rollen/verantwoordelijkheden (gemeente, schoolbesturen, directie, leerkrachten)
– Wat is nodig? Waar is behoefte aan op Voorne-Putten
– Borging in organisatie en schoolstructuur

Uiteindelijk is in samenwerking met de werkgroepleden een digitaal onderzoek opgesteld en uitgevoerd binnen het gehele onderwijs op Voorne-Putten. Het doel was de wensen/ behoeften, maar ook de knelpunten in het werken met de Wet meldcode te onderzoeken.

Wanneer je meer wilt weten over het onderzoek: stuur via ons contactformulier een bericht!