Armoede in NL

1 op de 14 kinderen groeit op in een gezin met een laag inkomen. 

Deze cijfers zijn van 2021 (bron CBS)  en waarschijnlijk neemt het aantal kinderen dat opgroeit in armoede alleen maar toe. Werkloosheid, ziekte, echtscheiding,hoge kosten of een verslaving – er zijn talloze redenen en het kan ons allemaal gebeuren – om in armoede te raken. Opgroeien in armoede heeft een grote impact op het leven van kinderen. Wanneer armoede tijdelijk is  en ouders hier goed mee om kunnen gaan, hoeft dit  geen problemen op te leveren voor een kind. Echter bij langdurige armoede kan dit voor ouder(s) zo veel stress opleveren dat zij niet goed beschikbaar zijn voor hun kind.

  • Minder ondersteuning
  • Minder positieve aandacht

Kinderen zelf hebben ook last van stress en  voelen verdriet, schaamte en boosheid. Ze kunnen bijvoorbeeld niet vanzelfsprekend meedoen aan clubjes en niet trakteren op school. Chronische stress door langdurige armoede heeft invloed op de hersenontwikkeling van kinderen. Het heeft een negatief effect op de cognitieve en emotionele ontwikkeling. Wanneer het stress systeem van kinderen kalmeert is herstel mogelijk; de hersenen kunnen een ‘inhaalslag’ maken.
Het is daarom belangrijk om tijdig armoede te signaleren en kinderen te ondersteunen. Op deze manier hebben ze NU en LATER betere kansen.  Laat kinderen ontspannen (bij jou op school of op de opvang) stimuleer hun ontwikkeling. Probeer ouders niet te veroordelen, maar ga in gesprek. Toon begrip, zoek samen naar oplossingen, verwijs door naar gemeente of wijkteam voor hulp op financieel gebied.

Tijdens onze nieuwe training van één dagdeel leer je wat je kunt doen,  word je je bewust van jouw kijk op armoede, signalen en nog veel meer.

Verder vind je onderstaand meer informatie over signalen op school en de kinderopvang.

Augeo-Signalenlijst-Armoede-Kinderopvang

Klasse_PVDK_signaallijst.pdf