Een valse start…? een kansrijke start!

Onderzoek vanuit Nieuw-Zeeland toont aan dat een kleine groep van 20% van de bevolking verantwoordelijk is voor 80% van de maatschappelijke kosten, zoals uitkeringen, ziektekosten en justitie. Wat hadden deze mensen gemeen? Een valse start voor hun 5e verjaardag…. Zonder dat je als kind daar zelf schuld aan hebt…hebben zij op latere leeftijd veel extra ondersteuning nodig. Bij hen speelden één of meer risicofactoren: opgroeien met één ouder, een ouder met mentale gezondheidsproblemen en opgroeien in armoede. Ook in Denemarken werden deze resultaten bevestigd – een stressvolle start van kinderen heeft grote maatschappelijke gevolgen.

Wat kunnen wij als professionals doen om een betere start te faciliteren? Een goede voorbereiding op het ouderschap met niet alleen hulp gericht op praktische zaken. Maar juist ook op patronen, hoe gaat het ECHT met een ouder? Als voorbeeld, bij de volgende vraag aan ouder(s) kom je een laag dieper: wat wil je meegeven aan je eigen kind wat je zelf in je jeugd hebt gemist? Zit je goed in je vel?

We schrikken er soms voor terug om vragen over gevoelige onderwerpen  te stellen. Maar dit is wel belangrijk om te doen. Om er echt voor een ouder en kind te kunnen zijn en bij de kern te komen van een vraag, zorg of probleem. Er bestaan goede gesprekstechnieken om dit soort onderwerpen op een niet bedreigende en oordelende manier ter sprake te brengen. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: “We weten dat chronische stress, bijvoorbeeld door relatie- of financiële problemen, het soms moeilijk maakt om de ouder te zijn die je wilt zijn. Hoe is dat bij jou?”’

Verder is het zo dat we als maatschappij vaak snel oordelen. Over moeders die full time werken,  het wel/niet inenten van kinderen tegen corona etc. Als een ouder zich beoordeeld voelt, geeft dat extra stress. Hou in gedachten dat ouderschap op veel verschillende manieren kan worden ingevuld. Het is lastig… we vinden er van alles van… maar belangrijk  als professional ons bij de feiten te houden en onze oordelen niet mee te nemen in een gesprek. Ouderschap is mooi EN moeilijk!

Laten we met elkaar ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen in plaats van een valse een KANSRIJKE start krijgen.

Vanuit de overheid is een landelijk actieprogramma actief om kinderen een kansrijke start te kunnen bieden. Het begint bij ons!