OPSTAAN VOOR KINDEREN

Het afgelopen schooljaar heeft in het teken gestaan van het daadwerkelijk trainen van professionals. Met name in het (basis) onderwijs en in de jeugdzorg zijn professionals getraind. Het draagvlak voor een gezamenlijk aanpak op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld wordt steeds groter.

Op Voorne-Putten hebben we met name scholen van Prokind en Primo vpr getraind. Wanneer een training niet geheel vol was (12 deelnemers) hebben collega leerkrachten/IB’ers van scholen uit de wijk of naastgelegen dorpen deelgenomen. Hoe fijn is dat! Samenwerken en zorgen dat we zo optimaal mogelijk kunnen trainen en mensen kunnen informeren/leren/ervaren over hoe belangrijk het is dat we met elkaar voor deze kinderen opstaan.

Want daar gaat het om: deze kinderen ZIEN en zorgen dat we als professional weten WAT en HOE te handelen wanneer je vermoedens hebt.