Nieuwe coronamaatregelen mogen niet ten koste gaan van kinderen en jongeren!

Door de maatregelen tijdens de eerste coronagolf zijn kinderen en jongeren hard geraakt. Volgens het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) is het van belang te kijken naar een goede balans tussen fysieke veiligheid op de korte termijn in combinatie met een gezonde ontwikkeling op de lange termijn. 

Gemeenten, professionals en ouders zouden samen met jongeren moeten zoeken naar een balans. Het NJI heeft hiervoor een aantal lessen opgesteld. Zij zijn van mening dat deze lessen moeten meewegen bij de beslissingen over (nieuwe) coronamaatregelen.

Drie lessen vanuit het NJI voor professionals:

  • Zorg naast ouders voor een contactpersoon vanuit het netwerk, die jongere kan helpen om juiste keuzes te maken bij maatregelen.
  • Verzorg zoveel mogelijk fysiek contact met kinderen en jongeren.
  • Bespreek met je collega’s hoe je het zo lang en goed mogelijk vol kan houden.

Hier vind je de geleerde lessen voor kinderen, gemeentes en ouders/opvoeders.