signalenkaart.nl

De signalenkaart is precies dát wat je zou verwachten, verschillende kaarten met signalen. Deze signalen kunnen gelden voor slachtoffers en plegers.  

De meerwaarde van deze online tool is dat je de signalen die van toepassing zijn op jouw casus heel eenvoudig kunt aanvinken; signalen worden verzameld en uiteindelijk kun je de kaart (anoniem) opslaan als PDF. Later heb je de mogelijkheid de signalenkaart nog aan te vullen.

In 2019 is de Signalenkaart Huiselijk Geweld en Kindermishandeling geactualiseerd en doorontwikkeld. De verbeterde meldcode is aan de signalenkaart toegevoegd, zodat gebruikers het afwegingskader en de mogelijkheden om een melding te doen, in een oogopslag kunnen bekijken.

Tips van collega-professionals;

  1. Gebruik de ingevulde signalenkaart als nulmeting.

  2. Bij een onderbuik gevoel ga verschillende kaarten langs.

  3. Wanneer jij en je collega beide, apart van elkaar, de lijst in vult. Kijk naar de verschillen en overleg met elkaar. Dit kan ook een collega buiten je eigen organisatie, denk er dan wel aan om toestemming te vragen aan een ouder wanneer je met de ander wilt overleggen. Voorkeur is het bespreken van de signalen met de ouders!

  4. De kaart geeft je inzicht in welke risicofactoren er bestaan, bespreek deze met ouders.

  5. Opslaan kan op ieder gewenst moment, anoniem. In de PDF die het uiteindelijk wordt kun je op een later moment nog informatie kwijt. Aanvullen is altijd mogelijk.

  6. Bij het invullen kom je er wellicht achter dat je nog informatie mist, dit geeft je de mogelijkheid om je goed voor te bereiden voor een volgend gesprek.

  7. De signalenkaart kan ter aanvulling zijn op je eigen protocol.

Het heeft mij meer inzicht gegeven in de problematiek van het gezin, ik was beter voorbereid op mijn huisbezoek omdat ik concrete vragen had” Ambulant begeleider thuis

De signalenkaart.nl is altijd bij de hand, want wie gaat er nog zonder mobiel de deur uit. Thuis op de bank, in de bus, wanneer het mij uitkomt. Het heeft mij geholpen bij het gesprek met mijn aandachtsfunctionaris” leerkracht, onderwijs

De kaart is overzichtelijk en niet moeilijk om in te vullen” leerkracht, onderwijs “Ik vul de kaart in, bespreek mijn signalen met ouders en kan de kaart direct toevoegen aan mijn dossier” Wijkteammedewerker jeugd