Verbreek de stilte

Wat kun jij doen voor een kind?

Een kind echt zien, tijd maken voor een gesprek, op je groep of in de klas thema’s behandelen. Tijd maken voor het duiden van je onderbuik gevoel, neem het altijd serieus! Het duiden van een signaal is vaak een ingewikkeld proces. Vragen die zou kunnen hebben; Heb ik het goed gezien? Hoe kan ik mijn onderbuik gevoel concreet maken? Hoe verhouden de waarden en normen van de ouders ten opzichte van mijzelf? Hoe bespreek ik dit signaal? De onduidelijkheid wat nu wel en niet kan duiden op kindermishandeling (signalen) kan leiden tot onzekerheid en handelingsverlegenheid bij professionals. Dit mag echter niet in de weg staan, we moeten niet vergeten dat het belang van het kind ALTIJD voorop staat!

Het doel van je gesprek mag geen onthulling zijn, maar houdt er wel rekening mee dat dit wel een gevolg kan zijn. Een onthulling is meestal waar en heeft een hoge “signaalwaarde”. Het gaat erom dat de ervaringen van kinderen gekend en erkend gaan worden. Dat zij zich mogen openen en dit niet meer voor zichzelf hoeven te houden; omdat er mensen zijn die om hen geven.

Waarom het belangrijk is om echt met kinderen te praten;

  • Kinderen willen praten. Het onthullen van persoonlijke informatie kan twee functies vervullen: instrumentele – in de vorm van veiligheidsmaatregelen, die kunnen leiden tot verminderen en stoppen van de kindermishandeling. En een sociaal emotionele functie: kinderen ervaren steun en het welbevinden van kinderen wordt vergroot!

  • Het kan duidelijkheid verschaffen in het interpreteren/duiden van signalen (kan voor bevestiging of juist afzwakking zorgen). Dit mag echter absoluut GEEN doel van je gesprek zijn.

  • Het heeft een positieve invloed op je vertrouwensband met het kind en kan informatief zijn. Het kind leert dat erover gepraat mag worden. Het kind krijgt het gevoel “ik doe er toe”.

  • De gevolgen van kindermishandeling zijn ernstiger naarmate de mishandeling langer duurt.

  • Bij 6 van de 10 meldingen duurt de mishandeling bij melding al langer dan 1 jaar; meeste kindermishandeling wordt überhaupt niet gemeld (NJI, 2019)

  • Kinderen die worden verwaarloosd, misbruikt of mishandeld zijn vaak (doods)bang om iets over hun ervaringen te delen. Investeren in  contact met het kind is dus heel belangrijk.