Traumasensitief werken, iedereen zou het moeten doen!

Het is eigenlijk heel simpel, wanneer je aan het werk bent is moet je er rekening mee houden dat kinderen en hun ouders ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt. Wanneer dit het geval is, is het mogelijk dat hun stresssysteem in de war is en hier last van hebben. Belangrijk voor deze kinderen, en hun ouders, is dat je hen op een rustige, betrouwbare en respectvolle manier bejegent. Het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis kan langdurige stress veroorzaken en dit heeft een groot effect op het gedrag en emoties van een kind. Wanneer je weet dat een kind vanwege (oplopende) stress ongepast gedrag kan laten zien, voelen zij zich vaak beter begrepen. Dit zal bijdragen aan de veerkracht in de ontwikkeling.

Het kan zijn dan een kind geen signalen laat zien waardoor en bij jou vraagtekens of uitroeptekens verschijnen. Sommige kinderen willen niet dat iemand het weet, ze verbergen hun pijn maar zijn misschien wel extra waakzaam op signalen. Door kinderen te bevragen wat zij hebben meegemaakt aan ingrijpende gebeurtenissen weet je beter hoe het met hen gaat. Hierdoor zal je hun beter begrijpen waardoor zij zich veiliger voelen en de stress laat verminderen.

Wees je ervan bewust dat iedere professional een rol kan spelen in het verminderen van gevoelens van stress en op deze manier schade kan helpen voorkomen!

De vragen die je kunt gebruiken ter inspiratie komen uit het rapport ‘ik heb al veel meegemaakt’ van Augeo Jongerentaskforce.

Om het rapport ‘ ik heb al veel meegemaakt’ te lezen klik hier.

Om de vragen in te zien, zie onderstaande link.