StevigStaan-kijk-niet-weg
stevigstaan-tekstwolk-mishandeling
StevigStaan-kind-recht-op-veilig-thuis
stevigstaan-tekstwolk-veilig
StevigStaan-doorbreek-de-cirkel
stevigstaan-tekstwolk-opleiding
StevigStaan-kinderen-rekenen-op-ons-sld-1
stevigstaan-tekstwolk-leren
previous arrow
next arrow

Stevig Staan traint en coacht mensen en organisaties in het vergroten van deskundigheid en vaardigheden wanneer het gaat om kindermishandeling en huiselijk geweld. In onze trainingen en workshops staan de leerwensen van uw organisatie voorop.

 Alle trainingen zijn actueel, praktisch, gericht op de leerwens binnen uw organisatie en direct toepasbaar in het dagelijkse werk van de professional. Hiernaast bieden wij advies op maat. Op deze manier kunnen we samen met u kijken wat de beste mogelijkheden zijn voor uw organisatie voor wat betreft de implementatie, borging of deskundigheidsbevordering rondom de meldcode.

 Verschillende gemeenten dragen financieel bij aan deskundigheidsbevordering en  advies op maat. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Stevig Staan is aangesloten bij Trainers Huiselijk Geweld.

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind veilig kan opgroeien.

Helaas is dit niet vanzelfsprekend. Sommigen kinderen groeien op met geweld, zijn getuige hiervan en voor hun is dit “normaal”. Het is ons doel is om kinderen, die te maken hebben met kindermishandeling en/of huiselijk geweld, te zien en ondersteunen. Om dit doel te bereiken willen we de expertise rondom de meldcode bij de professionals vergroten en de handelingsverlegenheid verkleinen. Met elkaar willen we het verschil kunnen maken voor een kind.

De trainingen en workshops van Stevig Staan zijn ontwikkeld om het belang van het kind voorop te stellen. Deze zijn actueel, praktisch, gericht op uw leerwens en direct toepasbaar in het werkveld. Hiernaast bieden wij advies op maat. Zo kunnen we samen met u kijken wat de beste mogelijkheden zijn voor uw organisatie wat betreft de implementatie, borging of deskundigheidsbevordering rondom de meldcode.

Beiden werkzaam in de jeugdhulpverlening, daar waar de veiligheid voor kinderen moet worden gewaarborgd. In deze hoedanigheid hebben we veelal te maken complexe gezinssystemen. Onze ervaring delen we graag in onze trainingen en workshops.

Stevig Staan biedt maatwerk en een totaal concept op het gebied van de Wet meldcode.

- realiseren sluitende keten (preventie, aanpak, nazorg);
- advies en deskundigheidsbevordering;
- verzorgen van trainingen en workshops

Stevig Staan

Wij hebben op school een studiedag georganiseerd voor het team om de teamleden te scholen in het signaleren en het omgaan met kindermishandeling en de meldcode. Veel teamleden hebben moeite om dit bespreekbaar te maken, of met ouders te bespreken.  Stevig Staan levert hierin maatwerk en luistert goed naar de behoefte van de school. In overleg met Sandra en Anna werd er een inspirerende en leerzame studiedag georganiseerd. Een dag met een stevig en afwisselend programma, waarbij de leerkrachten ook getraind werden in gesprekstechnieken om deze onderwerpen bespreekbaar te maken en om er goed op in te spelen. Sandra en Anna benaderen het vanuit hun expertise en praktijk, waardoor het heel herkenbaar, praktisch en toepasbaar is.
Stevig Staan kan zeker iets betekenen voor scholen die zich willen verdiepen in het omgaan en handelen m.b.t. kindermishandeling en complexe gezinssituaties. 

Leo Zandbergen
directeur OBS Jan Campert

Met hun ervaring binnen jeugdzorg weten ze ook waar ze het over hebben

Sinds juli 2020 werk ik samen met Stevig Staan, Anna Grootscholten en Sandra van Dijk. Ik ervaar de samenwerking als zeer prettig, zij houden mij goed op de hoogte van alle ontwikkelingen, zowel positief en negatief. En houden mij zodoende goed bij de les! Ten tijde van de Covid-19 stelden ze zich flexibel op met betrekking tot het verplaatsen van trainingen maar ze zijn zeker ook zakelijk. Je merkt bij hen een gedrevenheid om de problematiek van kindermishandeling aan te pakken en met hun ervaring binnen jeugdzorg weten ze ook waar ze het over hebben. 

Bea Oomens

(Interim) beleidsmedewerker centrumtaken / vrouwenopvang gemeente Nissewaard. 

Door Stevig Staan, staan wij met elkaar nog steviger!

Wij als organisatie Humankind kinderopvang en – ontwikkeling zijn ontzettend blij met de samenwerking. Anna en Sandra hebben heel veel praktijk ervaring die zij op een hele prettige manier over kunnen brengen naar de pedagogisch medewerkers binnen onze locaties. De trainingen worden op maat gegeven, Anna en Sandra luisteren naar de wensen en/of behoeftes van de organisatie en deelnemers en spelen hierop in. Voor ons allen is het een eyeopener en door Stevig Staan, staan wij met elkaar nog steviger!

Pedagogisch coach / Pedagoog -  Anouk Brus - Humanind